Odložení konání regionálních turnajů II.

Vzhledem k nelepšící se situaci v ČR, odkládáme konání turnajů na pozdější dobu. Předpokládáme konání turnajů až během jara 2021 (duben/květen).

Konkrétní termíny budou zveřejněny s dostatečným předstihem a všechny registrované týmy budou obeslány organizátory. Také chceme týmům poskytnout co nejdelší souvislý čas pro přípravu na konání turnaje, i proto řešíme možnosti konání kombinovaných či distančních regionálních kol.

S podporou

Česká liga robotiky

e-mail

Organizační tým

Miroslav Pecina - koordinátor FLL pro ČR

Irena Friedrichová - organizátor turnaje v Praze

Renata Kubešová - organizátor turnajů v Olomouci

Petr Brhel - organizátor turnaje v Karlových Varech

Natálie Lazúrová - organizátor turnajů v Brně

Libor Bezděk - předseda SP DDM v ČR